Karadeniz Ereğli Rotary Kulübü - 2430.Bölge
    KARADENİZ EREĞLİ ROTARY KULÜBÜ  
 
   
“Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanların-da da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”
 
ATATÜRK  
  |       ROTARY HAKKINDA      |       KULÜBÜMÜZ HAKKINDA       |       PROJELERİMİZ       |       HABERLER       |       BASINDA BİZ       |       BÜLTENLER       |       İLETİŞİM  
   » Rotary Nedir?      » Rotary'nin Tarihçesi       » Türkiye'de Rotary     » Dörtlü Öz Denetim      » Rotaryenlerin Bildirisi      » Uluslararası Rotary Başkanı     » 2430.Bölge Guvernörü

 
Rotary Nedir?
 
Rotary kulüplerinin sayısız özellikleri yanında sayıları milyonları aşan rotaryenlerin faaliyetlerini tanımlamak, öyle birkaç cümle ile anlatılabilecek şey değil. Rotary hizmetlerinin nitelikleri, uluslararası bir kuruluş olması, güçlü dostluk bağları, çeşitli mesleklerin temsil edilişi, iyi niyetin geliştirilmesi ve dünya anlayışı, yüksek ahlaki değerlerin önemsenmesi, diğer insanlarla ilgilenme ve daha birçoklarını içerir bir tanımlama bulmak gerçekten güçtür.

1976 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotaryynin temel esaslarının tam bir tanımını yaptırmak ister. Bunun üzerine, o sırada Rotaryde halkla ilişkiler komitesinde görevli üç kişilik bir guruptan Rotaryyi tek bir cümle ile tanımlamaları istenir. Çeşitli taslaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda aşağıda yazılı olan tanımlama ortaya çıkar. Bu tanımlama çeşitli Rotary yayınlarında bugüne kadar kullanılagelmiştir.

ROTARY, İnsanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek ve dünyada barış ve iyi niyeti yaymak amacıyla, dünyadaki iş ve meslek sahibi bireylerin birleşmelerinden meydana gelmiş bir kuruluştur.

Rotary Kulübü Nedir? diye soranlara yukarıda yazılı bu cümle ile cevap vermek amacıyla, bu cümleyi ezberlemeye gerçekten değer.

Rotarynin amacı, bütün şerefli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
  • Her Rotary üyesinin hizmet idealini kendi kişisel ve işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş meslek adamları arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış sevgisini geliştirmektir.
 
 
Copyright - 2014 - Karadeniz Eregli Rotary Kulübü
Her Hakkı Saklıdır
 
 
     
» Rotary Hakkında » Basında Biz  
» Kulübümüz Hakkında » Bültenler  
» Projelerimiz » Iletisim  
» Haberler    
     
 
İnternet Danışmanlık
AACS